Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 12:43 | 19-02-2019

Đã online: 13:07 | 14-04-2021

Giới tính: Nữ

Đến từ: Huehd89

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Enviroment 1

Enviroment 1

VOCA FOR ENTERING UNIVERSITY

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 13:10 | 14-04-2021
Jack kerouac

Jack kerouac

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 16:41 | 24-09-2020
Mind maps

Mind maps

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 10:43 | 13-08-2020
Free time

Free time

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 20:32 | 24-04-2020
Diet

Diet

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 21:31 | 21-04-2020
History

History

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  57S

Đã học vào lúc: 22:59 | 20-04-2020
The bedroom and bathroom

The bedroom and bathroom

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 13:11 | 20-04-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 9.192
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé