Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 07:11 | 28-03-2021

Đã online: 09:16 | 21-04-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: HueNT

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Color

Color

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  36S

Đã học vào lúc: 09:28 | 21-04-2021
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  12  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  49S

Đã học vào lúc: 22:03 | 20-04-2021
Books 2

Books 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  48S

Đã học vào lúc: 21:33 | 20-04-2021
Kiểm Tra Tuần 2

Kiểm Tra Tuần 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  137  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  333S

Đã học vào lúc: 21:10 | 20-04-2021
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  48S

Đã học vào lúc: 10:35 | 19-04-2021
A healthy lifestyle

A healthy lifestyle

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  40S

Đã học vào lúc: 10:05 | 19-04-2021
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  41S

Đã học vào lúc: 11:40 | 18-04-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 286
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé