Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:44 | 23-10-2020

Đã online: 23:08 | 22-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 23:02 | 21-01-2021
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 22:46 | 21-01-2021
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  126  Chưa thuộc:  14  Thời gian:  492S

Đã học vào lúc: 20:45 | 19-01-2021
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  75S

Đã học vào lúc: 20:32 | 19-01-2021
Family 2

Family 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  58S

Đã học vào lúc: 20:28 | 19-01-2021
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  10  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 20:25 | 19-01-2021
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  17  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 20:23 | 19-01-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 162
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé