Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 08:32 | 30-06-2014

Đã online: 01:52 | 31-03-2021

Giới tính: Nữ

Đến từ: Ha Noi Capital, Vietnam

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 16

Kiểm Tra Tuần 16

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  133  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  492S

Đã học vào lúc: 21:13 | 28-03-2020
Kiểm Tra Tuần 15

Kiểm Tra Tuần 15

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  135  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  504S

Đã học vào lúc: 18:03 | 16-03-2020
Kiểm Tra Tuần 14

Kiểm Tra Tuần 14

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  123  Chưa thuộc:  17  Thời gian:  505S

Đã học vào lúc: 18:41 | 06-03-2020
Kiểm Tra Tuần 13

Kiểm Tra Tuần 13

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  135  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  477S

Đã học vào lúc: 12:41 | 03-03-2020
Kiểm Tra Tuần 12

Kiểm Tra Tuần 12

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  129  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  554S

Đã học vào lúc: 18:20 | 28-02-2020
Kiểm Tra Tuần 11

Kiểm Tra Tuần 11

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  134  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  490S

Đã học vào lúc: 18:30 | 27-02-2020
Kiểm Tra Tuần 10

Kiểm Tra Tuần 10

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  122  Chưa thuộc:  18  Thời gian:  498S

Đã học vào lúc: 18:32 | 26-02-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.994
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.994
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.994
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé