Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
Tran Thanh Quang
Tran Thanh Quang
Cấp độ:

17-01-2016

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

44

Số điểm

216s

Thời gian

22

Lần test

Nguyễn lê tuấn
Nguyễn lê tuấn
Cấp độ:

05-08-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

21

Số điểm

276s

Thời gian

11

Lần test

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Cấp độ:

03-10-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

49

Số điểm

168s

Thời gian

74

Lần test

Phạm Thị Thanh Đào
Phạm Thị Thanh Đào
Cấp độ:

03-01-2016

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

94

Số điểm

184s

Thời gian

51

Lần test

Vothikieumi
Vothikieumi
Cấp độ:

10-06-2020

Ngày đăng ký

10 ngày

Đã online

33

Số điểm

218s

Thời gian

18

Lần test

phương đỗ
phương đỗ
Cấp độ:

07-01-2016

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

40

Số điểm

259s

Thời gian

12

Lần test

Vũ Nghi
Vũ Nghi
Cấp độ:

22-10-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

16

Số điểm

215s

Thời gian

20

Lần test

ong lao
ong lao
Cấp độ:

09-03-2019

Ngày đăng ký

312 ngày

Đã online

38

Số điểm

221s

Thời gian

11

Lần test

Lưu Minh
Lưu Minh
Cấp độ:

17-05-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

34

Số điểm

224s

Thời gian

26

Lần test

Hoài Thương
Hoài Thương
Cấp độ:

13-02-2021

Ngày đăng ký

16 ngày

Đã online

11

Số điểm

232s

Thời gian

6

Lần test

nishikido
nishikido
Cấp độ:

16-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

105

Số điểm

298s

Thời gian

16

Lần test

Tran Thanh Loc
Tran Thanh Loc
Cấp độ:

20-11-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

16

Số điểm

148s

Thời gian

26

Lần test

nguyễn đài bắc
nguyễn đài bắc
Cấp độ:

23-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

22

Số điểm

280s

Thời gian

31

Lần test

nguyễn
nguyễn
Cấp độ:

28-11-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

22

Số điểm

210s

Thời gian

5

Lần test

Bùi Thị Diễm Hậu
Bùi Thị Diễm Hậu
Cấp độ:

11-10-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

35

Số điểm

245s

Thời gian

19

Lần test

Lý Thế Quyền
Lý Thế Quyền
Cấp độ:

18-12-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

71

Số điểm

213s

Thời gian

60

Lần test

Huynh Cong Ly
Huynh Cong Ly
Cấp độ:

30-11-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

47

Số điểm

238s

Thời gian

8

Lần test

Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Cấp độ:

16-09-2017

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

62

Số điểm

245s

Thời gian

9

Lần test

Nguyễn Dương Minh Hoàng
Nguyễn Dương Minh Hoàng
Cấp độ:

23-12-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

20

Số điểm

268s

Thời gian

12

Lần test

thangbinh
thangbinh
Cấp độ:

24-05-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

190

Số điểm

255s

Thời gian

23

Lần test

Đào Thị Thanh Huyền
Đào Thị Thanh Huyền
Cấp độ:

17-06-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

23

Số điểm

311s

Thời gian

12

Lần test

bùi thị diễm phúc
bùi thị diễm phúc
Cấp độ:

23-10-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

15

Số điểm

293s

Thời gian

11

Lần test

Vũ Văn Quyết
Vũ Văn Quyết
Cấp độ:

07-08-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

53

Số điểm

186s

Thời gian

17

Lần test

tạ thị hương
tạ thị hương
Cấp độ:

04-07-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

30

Số điểm

211s

Thời gian

6

Lần test

Trần Thị Hoa
Trần Thị Hoa
Cấp độ:

10-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

73

Số điểm

247s

Thời gian

24

Lần test

Thanh Huyền
Thanh Huyền
Cấp độ:

19-04-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

190

Số điểm

193s

Thời gian

63

Lần test

Hoàng
Hoàng
Cấp độ:

12-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

28

Số điểm

193s

Thời gian

24

Lần test

đào thị phương hoa
đào thị phương hoa
Cấp độ:

24-04-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

84

Số điểm

201s

Thời gian

18

Lần test

Nguyen Minh Hung
Nguyen Minh Hung
Cấp độ:

24-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

8

Số điểm

247s

Thời gian

3

Lần test

jocker
jocker
Cấp độ:

10-06-2014

Ngày đăng ký

165 ngày

Đã online

1.559

Số điểm

155s

Thời gian

25

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé