Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
31
Võ Thị Hồng Nhung
Võ Thị Hồng Nhung
Cấp độ:

23-09-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

295

Số điểm

3.070s

Thời gian

435

Lần test

32
Nguyen Van Cua
Nguyen Van Cua
Cấp độ:

21-08-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

153

Số điểm

3.882s

Thời gian

259

Lần test

33
Lê Thị Hoa Ban
Lê Thị Hoa Ban
Cấp độ:

21-02-2016

Ngày đăng ký

51 ngày

Đã online

687

Số điểm

2.923s

Thời gian

887

Lần test

34
Lê Phạm Tuấn Đạt
Lê Phạm Tuấn Đạt
Cấp độ:

03-03-2017

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

556

Số điểm

3.510s

Thời gian

298

Lần test

35
Tram Nguyen
Tram Nguyen
Cấp độ:

17-06-2015

Ngày đăng ký

10 ngày

Đã online

154

Số điểm

2.765s

Thời gian

391

Lần test

36
vu_linh
vu_linh
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

603

Số điểm

2.301s

Thời gian

811

Lần test

37
dang thi thanh hang
dang thi thanh hang
Cấp độ:

11-11-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

265

Số điểm

3.777s

Thời gian

387

Lần test

38
phí thị thảo
phí thị thảo
Cấp độ:

13-06-2016

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

484

Số điểm

2.939s

Thời gian

210

Lần test

39
le hieu
le hieu
Cấp độ:

04-11-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

573

Số điểm

3.263s

Thời gian

244

Lần test

40
Nguyễn Thị Thanh Dung
Nguyễn Thị Thanh Dung
Cấp độ:

13-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

449

Số điểm

2.799s

Thời gian

324

Lần test

41
le phat tai
le phat tai
Cấp độ:

14-07-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

279

Số điểm

2.726s

Thời gian

339

Lần test

42
Võ Phạm Danh
Võ Phạm Danh
Cấp độ:

19-08-2016

Ngày đăng ký

30 ngày

Đã online

925

Số điểm

2.263s

Thời gian

172

Lần test

43
Tô Văn Toàn
Tô Văn Toàn
Cấp độ:

12-12-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

551

Số điểm

3.335s

Thời gian

427

Lần test

44
lekhanhduy
lekhanhduy
Cấp độ:

07-11-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

212

Số điểm

3.244s

Thời gian

141

Lần test

45
fighting1
fighting1
Cấp độ:

19-11-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

337

Số điểm

2.677s

Thời gian

250

Lần test

46
La Võ Phương Ngân
La Võ Phương Ngân
Cấp độ:

04-04-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

76

Số điểm

1.889s

Thời gian

141

Lần test

47
Lê Thanh Nhật
Lê Thanh Nhật
Cấp độ:

19-02-2016

Ngày đăng ký

37 ngày

Đã online

276

Số điểm

2.130s

Thời gian

244

Lần test

48
Kevin17
Kevin17
Cấp độ:

10-02-2020

Ngày đăng ký

85 ngày

Đã online

147

Số điểm

2.453s

Thời gian

199

Lần test

49
Phạm Tuyết Kha
Phạm Tuyết Kha
Cấp độ:

11-03-2020

Ngày đăng ký

6 ngày

Đã online

110

Số điểm

2.216s

Thời gian

184

Lần test

50
Hoangthithuyhang
Hoangthithuyhang
Cấp độ:

08-08-2019

Ngày đăng ký

312 ngày

Đã online

71

Số điểm

1.706s

Thời gian

97

Lần test

51
Nguyễn Tấn Phi
Nguyễn Tấn Phi
Cấp độ:

08-01-2016

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

463

Số điểm

1.967s

Thời gian

108

Lần test

52
Bombom
Bombom
Cấp độ:

21-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

120

Số điểm

1.984s

Thời gian

186

Lần test

53
DANG HUY DANG
DANG HUY DANG
Cấp độ:

11-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

252

Số điểm

2.143s

Thời gian

140

Lần test

54
Tăng Văn Hùng
Tăng Văn Hùng
Cấp độ:

07-02-2020

Ngày đăng ký

305 ngày

Đã online

162

Số điểm

1.763s

Thời gian

219

Lần test

55
Nguyễn_Thị_Mai
Nguyễn_Thị_Mai
Cấp độ:

07-04-2020

Ngày đăng ký

210 ngày

Đã online

107

Số điểm

1.808s

Thời gian

68

Lần test

56
nguyễn thị sang
nguyễn thị sang
Cấp độ:

07-08-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

635

Số điểm

1.675s

Thời gian

1.057

Lần test

57
Đặng Khải
Đặng Khải
Cấp độ:

02-10-2015

Ngày đăng ký

170 ngày

Đã online

1.164

Số điểm

1.622s

Thời gian

607

Lần test

58
Trần Quốc Vĩnh Trường
Trần Quốc Vĩnh Trường
Cấp độ:

20-10-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

140

Số điểm

1.719s

Thời gian

299

Lần test

59
Trần Hoàng Vũ
Trần Hoàng Vũ
Cấp độ:

13-08-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

122

Số điểm

1.263s

Thời gian

142

Lần test

60
Hoài Như
Hoài Như
Cấp độ:

01-09-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

97

Số điểm

1.558s

Thời gian

337

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé